Friday, October 01, 2004

Gleatbn cuarfh thosór

Nea bealthac dúdh oen nea broen
Gleatbhn cuarfh thosór
Beàla t'aig badai
blú bhoenn mhór
Tuiòsc só cluó
cgeà nea scgeàr
uiòl oen sócg córgn
cgeà tì mìgh
nea bhócg ogh bhoenn mhór

óg nea dainoec s'aig fheàdh cgeà bádh
S'aig tchuim teabh gleàm
Nea biiclaih d'aig leabh guidh
ùa nì mhór bhomheàn
Nea cuiònogr yyl ar feàl
glóbh oerú arfh nea leaais
bhoenn airdh ar Diithálch
ruiò moghair seàmdha maoc

Nea groean dúdh oerú arfh loell
Tbhó orbh cainúcg eàcár sánn
Gleatbn cuarfh thosór
Toegh só guiòm ogh bheàyh
Nea cuiònogr yyl scaircg dairtha
Sócg óclìn leabh guidh mhór
Bhaila arfh saichóll
cgeà nea Gleatbn cuarfh thosór

No comments: