Tuesday, December 05, 2006

Nybh gaisam cran airdh

Na cran oerú
Nybh gaisam cran airdh
Nobh duicglan bhan cgheà thairg
Agbhaidh maghr
Na tuiasor eàgor caicg
Na creòi arfh na lyll

N’abheàl ar gryan scaircg arfh
Arfh na suiòtim nybh acgúr
Nygh guiòm arfh n’acgaidh ar truilheàn
Buisún beal nobh timbea

Cgheà or ná mútcg
Faige nobh bheg
Cgheà
Dheàm na bhole
Na fhairtagh ar cynn
Cgheà ar na saichagh
Na gluicg uin lylt

Na fhaicúr thru nybh moraigh
Bchuicgc brynlagh cgheà bchain
Nu bhlagh lym ag nybh
Arfh na theàdroeg ar bhagh-lheà-gai

© Scail Duirúq 1987

No comments: